Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

Cél / Feladat:

A Paksi Atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműveként az ország áramtermelésének felét állítja elő. Működési folyamataival szemben szigorú biztonsági követelményeket támaszt az eredményességi és a hatékonysági elvárások mellett. A gazdasági igazgató a Kvalikon Kft. szakértői csapatát kérte fel a folyamatok mérésére vonatkozó követelményrendszer kialakítására. A projekt keretében a működési folyamatok egy meghatározott körének mérésére, értékelésére vonatkozó követelményrendszer és koncepció kialakítása, valamint a folyamat kontrolling rendszernek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszerébe történő integrálására került sor. (2013-2014)

 

Akciók:

A projektet négy szakaszban valósította meg a Kvalikon szakértői csapata:

  1. Helyzetelemzési szakasz – A jelenállapot szerinti irányítási, folyamatmenedzsment rendszer sajátosságainak megismerése, a meglévő társasági mutatószámrendszerek megismerése, vezetői elvárások és csoportszintű követelmények azonosítása.
  2. Folyamat Mérési Rendszer (FMR) Koncepció kialakítási szakasz – Az elemzésre alapozottan az MVM csoportszintű irányítási rendszeréhez illeszkedő folyamatmérési rendszer koncepció kialakítása.
  3. Változáskezelési terv kidolgozási szakasz – Változási és bevezetési akcióterv, oktatás és kommunikációs terv kialakítása a folyamat mérési rendszer bevezetésére vonatkozóan.
  4. FMR Rendszer bevezetési szakasz – A folyamat kontrolling rendszer bevezetése és működési feltételeinek biztosítása, a Megrendelő meglévő irányítási rendszerébe való beillesztés, a szükséges folyamatmódosítások végrehajtása.

 

Az FMR Koncepció kialakítási szakaszban a folyamatmutató meghatározó műhelymunkákon egy definíciós táblát használtunk, amely szabványos módszertani keretet adott a folyamatmutatók meghatározásához. Először azt vizsgáltuk, hogy a folyamat mely stratégiai célra és milyen mértékben hat. Ezt követően összegyűjtöttük a folyamattal kapcsolatos problémákat és hibalehetőségeket. A stratégiai célokkal való kapcsolat erőssége és az összegyűjtött problémák figyelembevételével ötleteléssel listáztuk a lehetséges folyamatmutatókat. A folyamatmutatók listázása során arra törekedtünk, hogy eredménymutatókat és teljesítményokozókat is meghatározzunk. A listázott mutatókat meghatározott szempontok és skálák használatával értékeltük. Az értékelés során azt mérlegeljük, hogy a javasolt mutatók milyen mértékben lényegesek, érthetőek, mérhetőek és befolyásolhatóak. Az értékelés eredményének figyelembevételével kiválasztottuk a folyamatmutatók közül a kulcs teljesítmény mutatót (KPI), ami leginkább jellemezte a folyamat jóságát és megfelelését. Végül a folyamat mérésére kiválasztott néhány mutatót részletesen definiáltuk egy külön munkalapon. A műhelymunkákon készített folyamatmutató definíciós táblákat megfelelő verziószámmal láttuk el és intraneten tettük elérhetővé az érintettek számára.

Az FMR bevezetési szakaszában egy PDCA ciklusú folyamatelemzési/értékelési módszertant alkalmaztunk, melynek lépései a következők:

  1. Plan - Tervezés: A folyamatgazda (stratégiai célok, felsőbb szintű elvárások, múltbeli tapasztalati értékek alapján) meghatározza a folyamatmutató célértékét.
  2. Do – A folyamatot működtető kollégák folyamatszabályozásoknak és a célértékeknek az ismeretében legjobb tudásuk szerint végrehajtják a folyamatot.
  3. Check – A folyamatgazda a mutatószám felelős segítségével méri, értékeli a folyamat teljesítményét, azonosítja a célértéktől való eltéréseket és azok lehetséges okát.
  4. Act – Ha a folyamatmutató cél és tényértéke között eltérést érzékelnek az érintettek, akkor az illetékesek beavatkoznak a folyamatba, illetve intézkedést hoznak az eltérés megszüntetése érdekében.

A projekt során olyan FMR működési modellt alakítottunk ki, amellyel biztosítható a stratégiai (üzleti) kontrolling és a folyamat kontrolling összhangja.

FMR Működési modell (folyamatkontrolling)

 

Eredmények:

A projekt előkészítő szakaszában a Kvalikon szakértői csapata az erőmű munkatársaival együttműködve oktatási anyagokat készített, definiálta az érintettek és az üzleti terület elvárási listáját (Voice of Customer, Voice of Business), kidolgozta a Projekt alapító dokumentumot és a projekt ütemtervet, dedikálta a folyamatgazdák listáját, összeállította a Folyamatmérési követelmény rendszerrel kapcsolatos elvárások listáját.

A koncepció kialakítási szakaszban a projekt csapata megalkotta a Kritikus sikertényező (CSF) – Folyamatprioritás mátrixot, listázta a folyamat mérési koncepció szempontjait, a kulcs teljesítménymutatók listáját fő folyamatonként, definiálta a mutatószámokat és kijelölte a mutatószámok előállításáért felelős munkatársakat.

A változáskezelési terv kidolgozásának szakaszában sorra került a mérési rendszer bevezetési feladatainak megtervezése, az erők – ellenerők elemzése, az FMR bevezetési folyamat FMEA analízise az intézkedések meghatározásával és egy részletes FMR bevezetési akcióterv felállítása.

Végül a projekt csapat a bevezetési szakaszban összeállította az FMR rendszer első elfogadott változatát, összegyűjtötte a fejlesztési igényeket a meglévő irányítási rendszerekre vonatkozóan, megtervezte a folyamatmérési dashboard-ot és oktatásokkal támogatta az FMR bevezetését.

 

Nike sneakers,Nike Sneakers Store,jordan Sneakers,latest Nike Sneakers,latest Nike release,jordan release date,Nike air jordan Sneakers,Best Nike SneakersAir Jordan 1 Mid Pine Green/White-Black-University Red For Sale