Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

A hisztogram egy minta elemzését segítő egyszerű statisztikai eszköz, amely a gyűjtött adatok (minta) alapján következtetések levonására ad lehetőséget. A hisztogram tulajdonképpen egy oszlopdiagram, amely X-tengelyén a tulajdonság osztályok (egy változó különböző értékei), Y-tengelyén pedig az előfordulási gyakoriságok találhatók. A hisztogram megmutatja az eloszlás alakját, középértékét és terjedelmét. 

Célja: Megmutatja a diszkrét vagy folyamatos eloszlás alakját. Ez alapján következtetéseket tudunk levonni egy folyamatról vagy egy rendszerről, hogy mennyire képes kielégíteni bizonyos követelményeket.

A technika lényege: egy adott rendszert vagy folyamatot jellemző adatokat gyűjtünk (ennek alapján egy eloszlást kapunk) és egy oszlop diagramon ábrázoljuk úgy, hogy az általunk vizsgált minőségi változó értékeit osztályokba soroljuk, ezt jelöljük az x - tengelyen és az egyes minőségi változó osztályokhoz (tartományok) tartozó gyakoriságokat (azaz hányszor fordulnak elő az adott mintában az osztályba tartozó változók) jelöljük az y - tengelyen.

A hisztogram készítés lépései:

  1. Határozzuk meg a minta nagyságát, (számoljuk össze az összes adatot és jelöljük N-nel, célszerű legalább 30 adatot gyűjteni)
  2. Soroljuk az adatokat kb.: K=√N osztályba, határozzuk meg az egyes tartományok szélességét:
  3. A legalacsonyabb osztály alsó értéke = S - h/2, felső értéke = S + h/2, innentől mindig h-val növeljük az értékeket, hogy megkapjuk a többi osztály alsó és felső értékeit
  4. Az egyes osztályok középértékének a kiszámítása a küszöbértékek összegének felezésével történik.
  5. Megrajzoljuk a hisztogramot
  6. A hisztogramon jelöljük az alsó és felső határértéket (azokat az értékeket, amiken belül elfogadhatók az adatok) és a középértéket

Alkalmazása:

Minőség és problémaelemzésnél, általában olyan paraméterek megjelenítésénél használjuk, amik folyamatos eloszlást mutatnak (a diszkrét eloszlást mutató paramétereknél pl.: hibák száma a Pareto diagrammot használjuk), a minták eloszlását szemlélteti (a diagram alakja), ami alapján következtetéseket tudunk levonni a mintára vonatkozóan.

Running sneakers,Running Sneakers Store,Running Sneakers,latest Running Sneakers,latest Running,best Running shoes,best Running shoes brandWholesale Cheap Nike, Jordans, Adidas, Air Max Shoes China Sale Online