Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

A folyamatábra egy olyan szimbólum sorozat (térkép), amely leírja hogyan, milyen logikai sorrendben és lépésekben kell egy adott tevékenységet, feladatot elvégezni. A folyamatábra segíti az üzleti és technológiai folyamatok megértését és elemzését. A folyamatábra fontos eszköze a szabályozásnak, a racionalizálásnak és az automatizálásnak. Egy jó folyamatábra elkészítése az első lépés a folyamat fejlesztéséhez.

Célja: a folyamatok dokumentálása és megértése

A technika lényege:

A folyamatábra a folyamatot felépítő tevékenységeket, a folyamat kapcsolatait (bemeneteit és kimeneteit) és az egyes tevékenységek végrehajtásáért felelős szereplőket (egyének, szervezeti egységek) tartalmazza. A folyamatábra kimeneti oldalán találhatók a folyamat vevői a bemeneti oldalon pedig a folyamat beszállítói. A folyamatábra szintén tartalmazhatja, hogy az egyes tevékenységekhez milyen adathordozó (dokumentum, információforrás, információtároló eszköz) kapcsolódik. A folyamatábráknak több típusa megjelenítési módja is elterjedt a gyakorlatban, ezek közül mi az egyik legelterjedtebbet mutatjuk be. A folyamatábrák különböző részletezettségűek lehetnek, attól függően, hogy az elemzéshez milyen mélységű részletekre van szükségünk. Szintén elterjedt a folyamatok több szinten történő ábrázolása, amikor egy aggregált szint egyes elemeit a következő szint folyamatábráin fejtjük ki részletesebben és a felsőbb szinten csak a folyamatelemeket jelöljük.

A folyamatábra készítés lépései:

 1. Határozzuk meg a folyamat határait
 2. Határozzuk meg a folyamat vevőit és beszállítóit
 3. Határozzuk meg a folyamat bemeneteit és kimeneteit
 4. Határozzuk meg, hogy milyen lépések szükségesek, illetve milyen lépésekben történik a folyamat kimeneteinek az előállítása
 5. Az egyes lépéseket kapcsoljuk össze egymással (kössük össze nyilakkal)
 6. Az egyes lépésekhez (tevékenységekhez) határozzuk meg, hogy ki csinálja, (ki a felelőse).
 7. Ellenőrizzük a diagram helyességét

A folyamatábra készítés szabályai:

 1. Egyértelműen határozzuk meg a folyamat határait (mettől-meddig tart).
 2. Törekedjünk az egyszerűségre és az áttekinthetőségre.
 3. Ha egy folyamat nem fér el egy lapon, akkor bontsuk alá részfolyamatokra.
 4. Minden egyes út a folyamatábrában egy végpont felé kell, hogy vezessen.
 5. Minden folyamatlépésnek egy kimenete kell, hogy legyen és legalább egy bemenete.

Alkalmazása:

Problémaelemzésnél, folyamatfejlesztésnél, szabványosított folyamatok oktatásánál, folyamat benchmarkingnál. Minden esetben kiegészíti az értékáram térképet, mert részletesebb információkat tartalmaz annál.

Példa: Folyamatábra készítés folyamatábrája

Sport media,Running sport media,bridgemedia,bridge media,Running sportsBěžecké tretry Nike