Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

Az ellenőrző diagram a folyamatok mintavételezésen alapuló statisztikai szabályozásának az eszköze. Az ellenőrző diagram egy vonaldiagram, amely alapján nyomon követhetjük egy folyamat állapotait és annak minőségét. Az ellenőrző diagram segítségével jelezni, követni és csökkenteni lehet a folyamatok egyes jellemzőinek ingadozását. Az ellenőrző diagram segítségével elkülöníthetők egymástól a veszélyes zavarokkal terhelt és a zavaroktól mentes állapotok. A veszélyes zavarok olyan állapotot idéznek elő, ami önmagában jelentősen befolyásolja a minőséget, ezért a veszélyes zavar okát fel kell tárni és ki kell küszöbölni.

Célja: annak vizsgálata, hogy a folyamat stabil állapotban van-e, illetve a stabil állapotnak a biztosítása.

A technika lényege: Az ellenőrző diagram időrendben rendezve tartalmazza egy folyamat valamilyen jellemzőjének értékeit és a kontroll értékek segítségével kimutatja a megszokottól eltérő helyzeteket. Az ellenőrző diagram egy speciális vonaldiagram, amelyen jelöljük a folyamatjellemző középértékét és a folyamatjellemző azon határértékeit, amelyen belül kívánjuk tartani a folyamatot (alsó, felső szabályozási határ). Az x - tengelyen a mérések számát, az y - tengelyen pedig a vizsgált jellemző értékeit vagy az átlagtól való eltéréseket ábrázoljuk.

Ha a diagram pontjai a határértékek közé esnek és nem tapasztalható nagymértékű szóródás, akkor megállapíthatjuk, hogy a folyamat stabil állapotban van. Ha diagram értékei a határértékeken kívül esnek, vagy nagy szóródás tapasztalható, ez azt jelzi, hogy azonosíthatatlan hibaforrás van a folyamatban. A hibaforrásokat két csoportba sorolhatjuk véletlenszerű zavarok (ezek szórványos eltérések, amelyek minden folyamatban megtalálhatók, a rendszer jellemzői és nem szabályozhatók) és vannak az úgynevezett veszélyes hibák (speciális okok, amelyeket valamilyen konkrét tényező(k) okoznak és hatásuk jelentősen befolyásolja a minőséget), ezeknek az időben történő felismerésére és kezelésére törekszünk a minőségszabályozás során. 

A diagram használata során a következő minták alapján lehet rendellenességre következtetni egy folyamatban:

  • Sorozat - több mint 7 pont folyamatosan a középvonal egyik oldalára esik
  • Trend - 7 pont folyamatosan növekvő, illetve csökkenő tendenciát mutat
  • Periodicitás - a diagram ismétlődő intervallumokban növekvő és csökkenő tendenciát mutat
  • Periodikus hullámok - a hullám egy adott intervallumban nem tapasztalható csúcs, illetve mélypont
  • Nagy szórás - hirtelen megnő az adatok szórása (az értékek ingadozása)

Alkalmazása: Problémaelemzésnél az okok elemzésére, a folyamatszabályozásánál, ellenőrzésénél a folyamatjellemzők megjelenítésére és vizsgálatára, valamint a fejlesztések eredményességének ellenőrzésére 

url clone,short url link,affiliate link trace, affiliate tracking url, spy offers,trace affiliate linkFASHION NEWS