Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

 

Milyen a Lean vállalat? A Lean vállalat „Fitt”, egészséges, mint egy sportoló, rugalmas, gyors, mentes a felesleges veszteségektől, zsírrétegtől. A lean vállalat gyorsan, hatékonyan képes kielégíteni a változó vevői igényeket.  Mint a sportoló, a lean vállalat is kemény, kitartó edzés munkával képes elérni ezeket az eredményeket, amely megkülönböztető képességét bármely pillanatban képes kamatoztatni. A kiemelkedő teljesítményre képes vállalatok sikerének titkát már régóta kutatják szakemberek. Az egyik ilyen, évtizedek óta rendkívül sikeres és a piacon mások által is elismerten legjobb gyakorlatokkal rendelkező „Fitt” vállalat a Toyota. 


A Toyota Gyártási Rendszer, más néven Lean – „Fitt” menedzsment lényege, hogy az üzleti működés és annak fejlesztése középpontjába a „Hozzáadott értéket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, mi az, amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb tevékenység veszteség. Tehát veszteség, ha olyan terméket vagy szolgáltatást állítunk elő, amire nincs igény, ha feleslegesen erőforrásokat, energiát használunk fel ennek érdekében.

Veszteség, ha

 • Hibásan végezzük el a feladatot, vagy selejtet gyártunk, újra el kell végezni egy feladatot
 • Ha bonyolultan, több lépésben, több mozgatással, adminisztrációval végezzük el a feladatot,
 • A párhuzamosan többször, újra elvégzett feladatok
 • Ha túltermelünk, olyan tevékenységeket, feladatokat végzünk el, amit a vevő nem igényelt
 • A felesleges készlet, eszközök felhalmozása (amiben lekötve áll a pénzünk)
 • Az állásidő, a felesleges várakozás, amikor az erőforrásokért fizetünk, de nem tudjuk megfelelően kihasználni őket.
 • A ki nem használat kapacitások, terület, erőforrások, képességek
 • A felesleges szállítás, mozgatás, utazás

Ezen veszteségek közül a termelő vállalatoknál talán az egyik legnagyobb potenciál a készletekben van, ugyanis itt a költségek körülbelül 60% az anyagköltség. 


A szolgáltató vállalatoknál, pedig a bér és rezsi költségek csökkentésében van a legnagyobb potenciál és azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló kapacitások (emberi erőforrás, IT, terület) felhasználása térben és időben mennyire van összhangban a piaci igények változásával. 
A Lean filozófia lényege, hogy a veszteségek folyamatos kiküszöbölésével csökkenti az érték előállítási folyamat átfutási idejét (és a gyártásban lévő készleteket, a szolgáltatás során lekötött erőforrásokat), így hatékonyan, gyorsabban és rugalmasabban tudunk reagálni a vevők igényeire, ezzel jelentősen növelve cégünk versenyképességét és a cégen belül tőkeforgási sebességet. 

Az értékáram-központú megközelítés, nem egy egyszerű fűnyíróelv szerű (pl.: -10%) költségcsökkentést takar, hanem a vevői igények kielégítéséhez szükséges tevékenységek és azok erőforrásigényének szisztematikus átgondolását, a folyamatainkban, működésünkben lévő veszteségek feltárását és csökkentését, ami megalapozott, a valós igényekhez és lehetőségekhez igazodó, hosszútávon is eredményes költségcsökkentéssel jár. 


Lean bevezetés képességfejlesztés, ami segíti a vállalatot a piaci igényekhez igazodó rugalmas és hatékony erőforrás felhasználásban.

A Lean menedzsment rendszer számos építőelemből, részrendszerből épül fel, amelyek együttes eredményes alkalmazása hozhatja meg a várt eredményt (minőség javulása, nagyobb hozzáadott érték, veszteségek, költségek csökkenése, gyorsabb átfutási idő, gyorsabb készletforgás).

Lean menedzsment alapjait a megfelelő kultúra és a stabil működés megteremtése jelentik. A Stabil működés kialakítása során olyan állapot megteremtésére törekszünk, ahol szabályozottak és szabványosítottak a folyamatok, meg lehet különböztetni egymástól a normális és abnormális állapotot, tudjuk mikor kell beavatkozni a működésbe és képesek vagyunk a megfelelő teljesítményszintet fenntartani. A gépek, eszközök, informatikai rendszerek rendelkezésre állnak a működéshez és zavarmentesen megfelelő minőségben képesek értéket előállítani (ennek megvalósítását a TPM – teljeskörű hatékony karbantartás rendszere célozza meg). A munkaterület, iroda tiszta rendezett, és logikus elrendezésű, alkalmas a megfelelő minőségi munkavégzésre (ennek megvalósítása az 5S rendszer bevezetésén keresztül történik). A szállítók képesek megfelelő minőségben és időben szállítani az igényeinkkel összhangban (LSM – Lean Supply Management). A célok, feladatok, teljesítményértékek megfelelően, egyértelműen, egységesen kommunikálásra és bemutatásra kerülnek minden területen, hogy a munkatársak egyértelműen megismerjék és azonosíthassák feladataikat, a problémákat és ennek alapján képesek cselekedni (vizuális menedzsment). 


A Lean bevezetés 3 fő oszlopát a húzóelvnek megfelelő JIT (éppen időre történő előállítás), a JIDOKA (hiba mentes automatizált működés megteremtése) és az emberek bevonása jelentik. A húzó elvnek megfelelően (amely egyik támogató eszköze lehet a Kanban alkalmazása), csak annyi anyag, információ áll rendelkezésre ott és akkor, amennyire szükség van, és a vevői igény beérkezésének üteme vezérli az előállítási folyamatot. A JIDOKA lényege, hogy a hibák ismételt bekövetkezését és további hibák elkövetését úgy akadályozzuk meg, hogy a hiba esetén megállítjuk a folyamatot és feltárjuk a hiba kiváltó körülményeit, okait és igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt ki küszöbölni a problémát és olyan intézkedéseket (módszerbeli változtatásokat) hozni, hogy a hiba ne ismétlődhessen meg még egyszer. Ezért cél a 0 hiba, a hibamentes (problémamentes) folyamatok kialakítása. A Lean bevezetés középpontjába a dolgozókat és a dolgozók bevonását állítjuk, ugyanis a vállalat teljesítménye az ott dolgozók napi munkájának eredményétől és az együttműködésük hatékonyságától függ (akkor fog működni a Lean egy vállalatnál, ha minden egyes dolgozó a Lean alapelvek szerint végzi a munkáját). A dolgozók eredményes bevonása nélkül, akárcsak a vezetés támogatása nélkül a Lean menedzsment nem működik, kudarcra van ítélve. 


A Lean menedzsment fókuszában a vevő számára előállított érték áll, amelyet a folyamatos tökéletesítésen (Kaizen), a veszteségek csökkentésén keresztül napról napra igyekszünk növelni. A Lean bevezetés motorját ezért a szervezet minden egyes szintjén megjelenő Kaizen tevékenységek jelentik, amelyeken keresztül haladunk az ideális Lean működés megteremtése irányába. A Kaizen lényege, hogy a problémákat, mint lehetőségeket kezeljük és a problémák felmerülését követően az érintettek bevonásával olyan módszerbeli és eszköz változtatásokat végzünk, amelyek megszüntetik vagy jelentős mértékben csökkentik a problémát. A Kaizen nem más, mint a sztenderdjeink, folyamataink folyamatos tökéletesítése, amelyen keresztül a szervezet egyre magasabb teljesítmények elérésére és fenntartására lesz képes. 


Az utóbbi időben, látva a Lean menedzsmentet alkalmazó vállalatok sikereit, számos cég kezdett bele a Lean menedzsment bevezetésébe. Amikor egy ilyen komplex rendszer kialakításához hozzákezdünk akkor, nem csak az egyes részek alkalmazása, hanem azok összhangja és integráltsága is fontos. Ha valaki elkezdi a Lean menedzsment bevezetését, akkor azt a meglévő vállalati rendszerekkel, illetve azok közé kell integrálni, ezért a bevezetés nem egy operatív feladat, amit ki lehet adni egy arra szakosodott munkatársnak, vagy szakembernek, hanem a vezetés stratégiai megközelítését igényli.
LEAN Management bevezetése egy több éves változási program keretében valósítható meg a vállalatoknál, amely számos Lean elem egymásra épülő párhuzamos fejlesztését igényli.

 • A bevezetés fontos alapját képezi a Lean Management szemléletének alapos megismerése és kreatív adaptálása a vállalat helyzetére.
 • Az elsajátított ismereteket és módszereket tapasztalatunk szerint lépésről lépésre pilot projekteken keresztül lehet beépíteni a gyár működésébe, amelyek során a résztvevők a gyakorlatban tapasztalhatják meg Lean alapelek és módszerek alkalmazásának eredményeit lehetőségeit.
 • Ezen pilot projekteknek biztos alapját képezheti az 5S bevezetés, a megfelelő szabványosított munka kialakítása (stabil működés alapjainak megteremtése), illetve az azt követő célirányos Kaizen workshopok végrehajtása. A Kaizen workshopok, olyan néhány napos intenzív fejlesztési akciók, amelyek egy a vezetés által kijelölt területen az érintettek bevonásával jelentős fejlődést eredményeznek az adott terület teljesítményében (minőség, költség, határidő, átfutási idő).
 • A Lean bevezetés megalapozására alkalmas eszköz a vezetés által elvégzett értékáram feltérképezés (mint stratégiai eszköz alkalmazása), amely alapján kijelölhetők azok a pontok, amely területeken elindított Kaizen workshopok a legjobb eredményeket hozhatják.
 • Minden rendszer akkor működik jól, ha összhangban van a környezetével, ezért nagyon fontos a Lean menedzsment integrálása a vállalat meglévő irányítási alrendszereivel (értékelés, ösztönzés, fejlesztés, IT, minőségirányítás, beszállító kezelés…).

Az utóbbi időben rohamosan terjed a Lean filozófia és módszerek alkalmazása nem csak a termelő, hanem a szolgáltató szervezetek körében is, ugyanis egyre több vállalat vezetése ismeri fel, hogy ez a rendszer képes választ adni a jelenlegi gazdasági környezet számos kihívására (gyorsan, sokszor kiszámíthatatlanul változó piaci igények, folyamatos hatékonyságnövelési nyomás, növekvő vevői elvárások, korlátozottan rendelkezésre álló emberi, pénzügyi, természeti erőforrások). 


Ahogy a sportban, úgy a Lean bevezetésben sincsenek csoda receptek és intenzív tanfolyamok. A valódi teljesítmény mögött komoly munka van, ami valódi versenyelőnyhöz juttatja a vállalatokat. 
A Lean menedzsment bevezetése egy olyan vállalati „Fittness” programnak tekinthető, amely a folyamatok és a szervezet tudatos, szisztematikus fejlesztésén keresztül biztosítja a versenyképességet a piacon.

Budapest, 2011. március 3. 
Dr. Németh Balázs, 
Ügyvezető igazgató 
Kvalikon kft. 
www.kvalikon.hu

 

Mysneakers,Sneakers Store,jordan Sneakers,latest jordan Sneakers,latest jordans,jordan release date,Nike air jordan Sneakers,Best jordan SneakersAir Max 270 Men