Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

A Hohin menedzsment a vállalati politika lebontására szolgáló eszköz. A Hoshin menedzsment (tervezés) egy olyan tervezési és megvalósítási eszköz a vezetők kezében, amely a minőségfejlesztési tevékenységeket összekapcsolja a vállalat hosszútávú terveivel. A hoshin menedzsment célja úgy összehangolni a szervezet tagjainak a tevékenységét, hogy a vállalat elérje a legfőbb céljait és képes legyen a változó környezethez gyorsan alkalmazkodni. A Hoshin tervezés, a vállalat stratégiai céljaiból, jövőképéből indul ki, ezt bontja le konkrét (számszerűsített, időben behatárolt, felelősre szabott) akciótervekké. A folyamat fentről indul és minden dolgozó részt vesz benne. Minden egyes szervezeti szintnek olyan fejlesztési célokat kell kitűzni, amely a felsőbb szint céljainak elérését segíti.

Egy hoshin terv a következő elemeket kell, hogy tartalmazza:

  • a jövő évben elérni kívánt eredmény leírása,
  • a megvalósítás módja (akciók),
  • az eredmény mérésének módja,
  • az elérni kívánt célérték,
  • a megvalósítás határideje.

A hoshin menedzsment nem csak a célok lebontására, de a megvalósulásuk nyomon követésére és szükség esetén a célok módosítására is alkalmas rendszer, (ami nagymértékben elősegíti a vállalat stratégiai irányítását). A japán eredetű hoshin menedzsment szoros kapcsolatot mutat a nyugati MBO (Management by Objectives - Célkitűzések alapján történő vezetés) és a Balanced Scorecard rendszerekkel.

A Hoshin menedzsment, egy olyan rendszer, amely igen jól alkalmazható az összhang biztosítására a vállalati hierarchia egyes szintjein, rendelkezik a tervek és célok összhangját biztosító és a megvalósulást szabályozó mechanizmussal ez a catchball (szabályozási körök).

A Hoshin menedzsment egyes fázisaiban jól alkalmazható a korábban már ismertetett 7 menedzsment eszköz, amiket ezért szoktak néha Hoshin tervezési eszközöknek is hívni.