Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

2017.09.14. (csütörtök) - 2017.09.15. (péntek) | 

Partnerünk az ISO 9000 Fórum idén is megrendezi nagyszabású Konferenciáját!

Program és jelentkezés >>>

 

"Tisztelt Konferencia iránti Érdeklődök! Tisztelt Konferencia Résztvevők!

A XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencia alkalmával újszerű, innovatív és szakmailag hasznos programot ajánlunk minden érdeklődő számára. A tavasz folyamán felmérést végeztünk és igyekeztünk minél több információt szerezni a résztvevői elvárásokról és figyelembe vettük a megkérdezettek javaslatait és ötleteit is a program kialakítása során.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016.évi Nemzeti Minőségügyi Konferenciáján két előadásban ismertettük, hogy a termelésmenedzsmentben az Ipar 4.0 új ipari forradalom kihívásai számos és jelentős változást indukálnak az ipari termelésmenedzsmentben.

Eddigi ismereteink és tapasztalataink szerint a legtöbb ipari termelési folyamatban alapvetően megváltozik a felhasznált élő- és holtmunka aránya, megnő a digitalizáció szerepe, minek következtében jelentősen megváltoznak a folyamatokkal kapcsolatos kommunikációs lehetőségek, illetve elvárások. A prognosztizált változások közepette egy dolog biztosnak tűnik: az iparvállalatok számára a minőség továbbra is stratégiai fegyver marad a piacokért, illetve a fogyasztókért folytatott versenyben.

A 2017. évi szeptemberi XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencián sokkal nagyobb teret és megvitatási lehetőséget biztosítunk az új ipari forradalom és az informatika robbanásszerű térhódítását taglaló előadásoknak.
A Plenáris előadásai felvezetik, előrevetítik a szekciók előadásainak tematikáit és figyeltünk az előadások tartalmának egymásra épülésére is. 

Előadásokat fogunk hallani a potenciális lehetőségekről és veszélyekről, amelyek az „Ipar 4.0” koncepcióból fakadnak és kapcsolatba hozhatók a TQM-filozófia vezérelveivel, továbbá a minőségmenedzsment rendszerek működésének és fejlesztésének alapelveivel. Komoly kihívást jelent a vállalkozások számára, hogy a következő egy éven belül meg kell újítani és tanúsíttatni kell az eddig működtetett irányítási rendszereket. 

Legalább ennyire érdekesek és izgalmasak lesznek a generációváltás és a szükséges szemléletváltás kezelésének praktikái az új ipari forradalom kezdetén. Újszerű alkalmazásokat fognak bemutatni előadóink a logisztika, a lean menedzsment és a digitális irányítás szükséges összhangjának tekintetében. 
Kiemelt fontosságú és újszerű lesz „Az innovatív minőségkultúra a XXI. században” szekció témái, melyben a tudomány képviselői, azaz 10 egyetemi oktató fogja ismertetni kutatási eredményeit a minőségkultúra fejlesztése és a tudásmenedzsment tekintetében.

Bizalommal ajánljuk az idei évi Nemzeti Minőségügyi Konferenciát minden közép- és felső szintű vezetőnek, illetve az irányítási rendszerekkel foglalkozó szakembereknek, akik értékes információkkal szeretnének gazdagodni és benchmarking tapasztalatokat szeretnének megismerni a napjainkban zajló változásokról, a gazdasági élet rohamos fejlődéséről, a mindenkit közvetlenül érintő ipari és digitális forradalomról.

Rózsa András, elnök
ISO 9000 FÓRUM Egyesület"